NEPALESE ARMY WIVES ASSOCIATION
NAWA > Events

राहत वितरण

मिति २०७३ पौष १ गते तेह्रथुम जिल्लाको सङ्क्रान्ती बजारमा भएको आगलागि पीडित ७३ घर परिवारहरुलाई सैनिक श्रीमती संघबाट पठाईएको खाद्यान्न, ज्याकेट तथा ब्ल्याङ्केट श्री भैरवीदल गण, ओदिन व्यारेक, पांचथरको सहयोगमा मिति २०७३//१४ गते वितरण गरिएको थियो । 


 
Latest Radio Program
Latest TV Program
.....More Programs
Events
News Archive
Press Release
Useful Links